#
#
  • Center za socialno delo Sežana
  • REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS
  • Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  • tel,fax: 056 202 442
  • GSM: 070 754 530
  • E-pošta:vhkras@gmail.com

Spremljevalne dejavnosti

 

 

DNEVI BOJA PROTI NASILJU NAD ŽEMSKAMI potekajo vsako leto od 25. novembra do 10. decembra.

  • Na dan 25. novembra različne organizacije obalno kraške regije postavimo tako imenovani LABIRINT NASILJA, ki omogoča mimoidočim vpogled v izkušnjo nasilja, ki so jo doživele ženske.

 

  • V tem obdobju izvajamo tudi izkustvene delavnice za dijake srednjih šol.

 

  • Izvedli smo delavnico v ZPKZ (Zavod za prestajanje kazni zapora) Koper za obsojence

 

Mnenja in vtisi: