#
#
  • Center za socialno delo Sežana
  • REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS
  • Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  • tel,fax: 056 202 442
  • GSM: 070 754 530
  • E-pošta:vhkras@gmail.com

Financiranje

Regijske varne hiše Kras ne bi bilo brez finančne pomoči:

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

#

Najlepša hvala tudi Občini Loška dolina ter podjetjem in posameznikom, ki s svojimi donacijami in prispevki omogočajo, da je varna hiša prijeten dom.

Delovanje Regijske varne hiše Kras in aktivnosti v njej, so v veliki meri odvisne tudi od donacij. Vemo, da trenutna situacija ni ravno bleščeča in da se mnogo ljudi s težavo prebija iz dneva v dan. Ne pričakujemo velikih zneskov. Za nas je vsak evro zelo pomemben, ker se držimo starega pregovora “zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača”.

Vaše “zrno” lahko nakažete na TRR SI 56 0110 0600 0061 618, sklic 00 292021, pripis “Donacija za VH“.
Hvaležni smo, in še naprej bomo, za vsak vaš podarjeni znesek oziroma prispevek.

  • Matična številka: 8285632000
  • Davčna številka: 52315819
  • Davčni zavezanci: ne
  • TRR TRR SI 56 0110 0600 0061 618 odprt pri UJP Koper

 

POZOR! DENARJA ZA VARNO HIŠO NE ZBIRAMO OD VRAT DO VRAT!

Želimo vas opozoriti, da za Regijsko varno hišo Kras ne zbiramo denarja od vrat do vrat, po domovih in sedežih organizacij.

Posamezniki, ki zbirajo prostovoljne prispevke za varno hišo od vrat do vrat se lahko predstavljajo kot programi varnih hiš ali zavetišč, lahko imajo dovoljenje za zbiranje prispevkov in informativne zloženke, ki vas lahko zavedejo, vendar gre v tem primeru za izvajalce, ki so glede izpolnjevanja strokovnih kriterijev vprašljivi, saj dejavnost izvajajo brez nadzora za to pristojnih ustanov (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialne zbornica Slovenije, Socialne inšpekcije…)

V KOLIKOR STE NAM TOREJ PRIPRAVLJENI POMAGATI TUDI FINANČNO, VAS PROSIMO, DA TO STORITE IZKLJUČNO Z NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAČUN. ZA MOREBITNA DODATNA POJASNILA NAS POKLIČITE NA ŠTEVILKO: 070 754 530.