#
#
  • Center za socialno delo Sežana
  • REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS
  • Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  • tel,fax: 056 202 442
  • GSM: 070 754 530
  • E-pošta:vhkras@gmail.com

Zakonodaja

Zakonodaja o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
Uradni list RS, št. 16/2008, z dne 15.2.2008

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Uradni list RS, št. 62/2010, z dne 30. 7. 2010


Spremembe:

Uradni list RS, št. 40/2011, z dne 27.5.2011

Uradni list RS, št. 40/2012-ZUJF, z dne 30.5.2012