#
#
  • Center za socialno delo Sežana
  • REGIJSKA VARNA HIŠA KRAS
  • Kosovelova 4b, 6210 Sežana
  • tel,fax: 056 202 442
  • GSM: 070 754 530
  • E-pošta:vhkras@gmail.com

Življenje v varni hiši

Predstavitev

Varna hiša je namenjena ženskam z ali brez otrok, ki se morajo zaradi nasilja (psihično, fizično, spolno, ekonomsko…) odmakniti od doma.

V varni hiši se lahko biva največ leto dni.

Za otroke moškega spola je starost omejena na 15 let.

Sprejem

Ženska, ki potrebuje umik v varno hišo, pokliče v varno hišo na številko 070 754 530 ali 05 62 02 442 in se dogovori za uvodni razgovor. Lahko pa se zglasi tudi na pristojnem centru za socialno delo.
Pomoč v obliki informiranja in svetovanja dobijo tudi ženske, ki se še niso odločile za umik iz nasilja.

Življenje v varni hiši

Bivanje v Regijski varni hiši Kras je prostovoljno. Upoštevati je potrebno le pravila, ki omogočajo prijetno skupno bivanje. Ženska z otroki ima svojo sobo,
drugi prostori so skupni. Sama poskrbi za gospodinjstvo.
Če je mama, je odgovorna tudi za vzgojo in varstvo svojih otrok.

S pomočjo strokovno usposobljenih svetovalk je aktivno reševanje stiske lažje. Svetovalke nudijo informacije, psihosocialno oporo, spremljanje pri različnih
postopkih v inštitucijah, … .
Profesionalno so zavezane k varovanju osebnih podatkov.

Varnost

Zaradi varnosti je zelo pomembno, da je lokacija varne hiše tajna. V hiši se zato ne sprejema obiskov.

Prav tako v hiši ni dovoljeno uživanje alkohola, prepovedanih drog in nepredpisanih zdravil.
Domačih živali ni možno sprejeti.

Prispevek za bivanje

Cena bivanja je enotna za vse uporabnice. Mesečni znesek znaša 30% denarne socialne pomoči za žensko (trenutno 80€), 10 % za prvega otroka (trenutno 27€) ter 5% za drugega in vsakega nadaljnjega otroka (trenutno 13€).

V primeru hude finančne stiske se plačilo bivanja ureja v okviru finančnih zmožnosti.