FINANCIRANJE

Regijske varne hiše Kras ne bi bilo brez finančne pomoči:

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

 

Občine:

Ankaran
Cerknica
Divača
Hrpelje-Kozina
Ilirska Bistrica
Izola
Komen
Koper
Miren-Kostanjevica
Piran
Pivka
Postojna
Sežana

Najlepša hvala tudi Občini Loška dolina ter podjetjem in posameznikom, ki s svojimi donacijami in prispevki omogočajo, da je varna hiša prijeten dom.

Delovanje Regijske varne hiše Kras in aktivnosti v njej, so v veliki meri odvisne tudi od donacij. Vemo, da trenutna situacija ni ravno bleščeča in da se mnogo ljudi s težavo prebija iz dneva v dan. Ne pričakujemo velikih zneskov. Za nas je vsak evro zelo pomemben, ker se držimo starega pregovora “zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača”.

Vaše “zrno” lahko nakažete na TRR SI 56 0110 0600 0061 618, sklic 00 292021, pripis “Donacija za VH“.
Hvaležni smo, in še naprej bomo, za vsak vaš podarjeni znesek oziroma prispevek.

Matična številka: 8285632000
Davčna številka: 52315819
Davčni zavezanci: ne
TRR: SI 56 0110 0600 0061 618 odprt pri UJP Koper
POZOR! DENARJA ZA VARNO HIŠO NE ZBIRAMO OD VRAT DO VRAT!

Želimo vas opozoriti, da za Regijsko varno hišo Kras ne zbiramo denarja od vrat do vrat, po domovih in sedežih organizacij.

Posamezniki, ki zbirajo prostovoljne prispevke za varno hišo od vrat do vrat se lahko predstavljajo kot programi varnih hiš ali zavetišč, lahko imajo dovoljenje za zbiranje prispevkov in informativne zloženke, ki vas lahko zavedejo, vendar gre v tem primeru za izvajalce, ki so glede izpolnjevanja strokovnih kriterijev vprašljivi, saj dejavnost izvajajo brez nadzora za to pristojnih ustanov (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Socialne zbornica Slovenije, Socialne inšpekcije…)

V KOLIKOR STE NAM TOREJ PRIPRAVLJENI POMAGATI TUDI FINANČNO, VAS PROSIMO, DA TO STORITE IZKLJUČNO Z NAKAZILOM NA TRANSAKCIJSKI RAČUN. ZA MOREBITNA DODATNA POJASNILA NAS POKLIČITE NA ŠTEVILKO: 070 754 530.

PROSIMO ZA POMOČ

Delovanje Regijske varne hiše Kras in aktivnosti v njej so v veliki meri odvisne tudi od donacij.
Vemo, da trenutna situacija ni ravno bleščeča in da se mnogo ljudi s težavo prebija iz dneva v dan.
Ne potrebujemo velikih zneskov. Za nas je vsak evro zelo pomemben, ker se držimo starega pregovora
“zrno do zrna pogača, kamen na kamen palača”.

Vaše “zrno” lahko nakažete na TRR SI56011006000061618, sklic 292021, pripis “Donacija za VH“.

Hvaležni smo, in še naprej bomo, za vsak vaš podarjeni znesek oziroma prispevek.